Τέλος καπνιζόντων: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την υποβολή της δήλωσης

Σύμφωνα λοιπόν, με την Υπουργική απόφαση το τέλος καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων.

Το τέλος αποδίδεται από τους υπόχρεους ετησίως, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορά τη νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος. Οι επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά χώρους καπνιζόντων μετά την προθεσμία (31 Δεκεμβρίου) οφείλουν να καταβάλλουν το αναλογούν τέλος πριν την έναρξη λειτουργίας των χώρων αυτών.

Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων ξεκινά με την καταβολή του τέλους καπνιζόντων και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η απόδειξη της καταβολής του αποτελεί απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Επιπλέον, για την νόμιμη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019, οι υπόχρεοι που έχουν ήδη προβεί στην ανανέωση της λειτουργίας του χώρου καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με την καταβολή τέλους, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.03.2019 και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος ετήσιου τέλους.

Τέλος, οι υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων μετά τις 24 Ιανουαρίου 2019 και εντός του τρέχοντος έτους (2019), υπολογίζουν και καταβάλλουν το Τέλος Καπνιζόντων.