Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Τaxisnet έχει ανοίξει και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους για το Επίδομα θέρμανσης που αφορά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο Taxisnet, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Έως τις 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή του Επιδόματος θέρμανσης για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.  Όσοι δεν προλάβουν να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι της 15 Ιανουαρίου και την καταθέσουν μετά τις 16 του μήνα, η πληρωμή του Επιδόματος θέρμανσης θα γίνει ως το τέλος Ιουνίου του 2019. 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, δίνεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει επανεξέταση της αίτησης μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019 και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα θα καταβληθεί έως τις 11 Οκτωβρίου του 2019.

Επίδομα θέρμανσης θα λάβουν τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγησή του. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.