Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου η δήλωση τραπεζικών λογαριασμών

Προθεσμία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου έχουν για να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες, που έχουν συναλλαγές με ιδιώτες  και είναι υποχρεωμένοι να δέχονται πληρωμές με POS. Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται διαδικτυακά, στο www.aade.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών taxis.

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται υποχρεωτικά με την μορφή IBAN και οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται θα είναι πληρωμές με πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, πάγιες εντολές, μεταφορές πίστωσης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας επαγγελματικοί λογαριασμοί τότε θα πρέπει να δηλωθούν το σύνολο τους, χωρίς να επιτρέπεται η δήλωση από διαφορετικούς δικαιούχους.

Η μη συμμόρφωση σε περίπτωση επιφέρει πρόστιμο 1000,00 ευρώ και η εκπρόθεσμη υποβολή πρόστιμο 100,00.

Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης από εδώ.