Θα αναπορσαμοστούν οι συντελεστές του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά τις αλλαγές των αντικειμενικών εφόσον κριθεί αναγκαίο

 
08 Φεβρουαρίου 2018
 

Με έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή, η Α.Α.Δ.Ε. ξεκαθάρισε ότι, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα αναπροσαρμοστούν οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

  • Οι ερωτήσεις του βουλευτή είχαν ως ακολούθως:

1ον. Γιατί τόσο χρονικό διάστημα οι ομάδες εργασίας που συστάθηκαν από ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, εμπειρογνώμονες και το Υπουργείο Οικονομικών δεν απέφεραν κάποιο αποτέλεσμα;
2ον. Θα γίνει αναπροσαρμογή στους συντελεστές ΕΝ.Φ.Ι.Α. ώστε να εξισορροπηθούν τυχόν αυξήσεις στις τιμές ζώνης άρα και στις αντικειμενικές αξίες; Και αν ναι, με ποια κριτήρια;
3ον. Γιατί δεν εξετάζεται η δημιουργία εξαρχής ενός καινούργιου δείκτη αξιών από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις ζητούμενες τιμές, σε συνδυασμό με αξιοποίηση στοιχείων του taxisnet; Από το νέο δείκτη και από το δείκτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις τοπικές επιτροπές και εμπειρογνώμονες (στο τελικό στάδιο), θα μπορούσαν να καθορίζονται οι αντικειμενικές αξίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα;

  • Η απάντηση της ΑΑΔΕ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α’

ΕΞ,ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΟΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 8/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1002740 ΕΞ 2018

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2295/29.12.2017 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις μας, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς. Ενόψει αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμοστούν οι φορολογικοί συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης
Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαίτης

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39341