Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2017

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, προσέξτε αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή πρόκειται για νέες υποχρεώσεις:

α) Έναρξη υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με την κ.υ.α. 45231/20.4.2017 την 27.7.2017

β) Υποβολή Α.Π.Δ. για τις μισθολογικές περιόδους 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 και 5/2017 και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α.–Τομέα Τ.Α.Ν. την 31.7.2017

γ) Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  έως 17.7.2017 (μετά την παράταση που δόθηκε) Δείτε και το σχετικό άρθρο του κόμβου: Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 – Τι γίνεται με τις δόσεις

δ) Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών έως 17.7.2017 (μετά την παράταση που δόθηκε)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35733