ΠΡΟΦΙΛ

Φιλοσοφία της Εταιρείας

Η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καλά μελετημένου Λογιστικού και Φορολογικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, μέχρι να προσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, στα πλαίσια του νόμου.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, εφαρμόζοντας την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και αξιοπιστία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους.

Η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του γραφείου για κάθε υπηρεσία, με στόχο την σίγουρη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Όραμα – Αξίες

Ποιότητα

Η εμμονή μας στην ποιότητα ταυτίζεται με το όραμα μας. Η προσήλωσή μας στην Ποιότητα είναι στρατηγική επιλογή, ταυτίζεται με τους εταιρικούς μας στόχους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.

Υπευθυνότητα

Εργαζόμαστε με υπευθυνότητα βρίσκοντας πάντα λύσεις μέσα από σύννομες φορολογικές και ασφαλιστικές διαδικασίες.

Ομαδικότητα

Μέσα από την ομαδική εργασία χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα μέσα από κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.

Εξειδίκευση

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξειδίκευση των συνεργατών μας ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον.

Ακεραιότητα

Είμαστε έντιμοι σε όλες μας στις συναλλαγές και αξιόπιστοι σε ότι κάνουμε επιβεβαιώνοντας την καλή φήμη που μας συνοδεύει, παραμένοντας πάντοτε προσκολλημένοι στις αυστηρότερες επιταγές της ηθικής.

Πελατοκεντρική προέγγιση

Έχουμε πάθος με τους πελάτες μας τοποθετώντας τους στο κέντρο των αποφάσεων μας.

Οργάνωση

Κατηγορία Υπεύθυνος
Λογιστικά θέματα  Καλαϊτζίδης Στέλιος
Φοροτεχνικές υποθέσεις και Χρηματοοικονομικές Μελέτες Κιάφα Φωτεινή
Ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας  Τορομανίδης Αγγέλος
Ενημερώσεις λογιστικών βιβλίων Αναγνώστου Άννα

Κυριαζάκη Σοφία

Χανδόλια Ανδρομάχη 

Υπεύθυνη λογιστηρίων εταιρειών ΑΕ Κουκουλάτση Αριάδνη
Διεκπεραίωση υποθέσεων στις υπηρεσίες – Εξυπηρέτηση πελατών Κόκκινος Νέστορας 
Υπεύθυνη ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας Παπαδοπούλου Ειρήνη