ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία μας αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης που ίδρυσε τον Φεβρουάριο του 1997 ο Καλαϊτζίδης Στέλιος, στην Κατερίνη επί της οδού Πάροδος Βότση 2. Τον Νοέμβριο του 2007 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο χώρο στην Κατερίνη επί της οδού Βύρωνος 14. Τον Σεπτέμβριο του 2013 ο Καλαϊτζίδης Στέλιος ξεκίνησε την συνεργασία με την Κιάφα Φωτεινή δημιουργώντας την εταιρεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Ε. Το γραφείο επεκτάθηκε και σε διπλανό χώρο του ίδιου ορόφου. Τον Απρίλιο του 2015 ιδρύθηκε η εταιρεία Ισολογισμός ο.ε.. Και τον Δεκέμβριο του 2015, η εταιρεία μετέφερε την έδρα της επί της οδού 19ης Μαΐου 12Δ στην Κατερίνη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα των λογιστικών υπηρεσιών του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ είναι άρτια στελεχωμένο με συνεργάτες που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση για την σωστή παρακολούθηση και υποστήριξη των λογιστικών υπηρεσιών κάθε μορφής επιχείρησης.

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Εταιρείες

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Υποστήριξης Μισθοδοσίας (Pay roll)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπεραξία Επιχειρήσεων

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

ΠΕΛΑΤΕΣ