Ισολογισμός Ο.Ε.

Λογιστικές & Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει τις υπηρεσίες της από το 1997, συνεχίζοντας με την ίδια αφοσίωση και συνέπεια.

acc scaled

Η εταιρεία

Η πολύχρονη παρουσία μας στον χώρο, πάντα με υπευθυνότητα και ειλικρίνια απέναντι στον πελάτη, μας έχει επιτρέψει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει & διατηρήσει στην πάροδο του χρόνου.

έτη λειτουργίας
1 +
πελάτες
1 +
γραφεία/χώροι
1

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής φύσεως.

Λογιστικές υπηρεσίες προς εταιρείες

Παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης εταιρειών, παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων, οργάνωσης λογιστηρίων, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων κ.α.

Λογιστικές υπηρεσίες προς ιδιώτες

Παρέχουμε υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9, Α21, αιτήσεων επιδομάτων, ρύθμισης οφειλών, οικοδομικά ΙΚΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.

Φοροτεχνικές
υπηρεσίες

Παρέχουμε φοροτεχνική υποστήριξη, συμβουλές, διαχείριση φακέλων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, υποστήριξη ελέγχων, τεκμηρίωση συναλλαγών, κ.α.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Μισθοδοσίας

Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας, αναγγελιών πρόσληψης, καταγγελιών συμβάσεων, έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, ΦΜΥ, κ.α.

Χρηματοοικονομικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε σύνταξη & ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, σύγκριση και αριθμοδείκτες, business plan και συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά και λογιστικά θέματα, μελέτες βιωσιμότητας κ.α.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση ένταξης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ 2014-2020, από την αίτηση ως την αποπληρωμή.

Ενδεικτικό πελατολόγιο

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει εταιρείες διαφόρων κλάδων & μεγέθους.

Logo inverted Copy
logo 2
smaurtsun logo new2
Untitled design 11